ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από μας δεν θα ακούσεις για αλλαγή καλλιέργειας, αλλά για αλλαγή διαδικασίας.
Δεν θα ακούσεις πώς θα καλλιεργείς, αλλά πώς θα πουλάς, πώς θα κάνεις διαπραγματεύσεις και κυρίως αποτελεσματικές συνεργασίες.

Το εκπαιδευτικό μας μοντέλο βασίζεται στη βιωματική μάθηση, ώστε να κατανοούμε καλύτερα τις επιχειρηματικές τεχνικές και να απολαμβάνουμε και εισοδήματα, αλλά και πραγματική ικανοποίηση από τη γη.

Από το Α ως το Ω της αγροτικής επιχειρηματικότητας

Aγροτική επιχειρηματικότητα στην πράξη

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία γεωργού;
 • Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων μέσα από τεστ

Εργαλεία αξιολόγησης αγροτικής επιχείρησης

 • Παρουσίαση και ανάλυση των εργαλείων αξιολόγησης μιας γεωργικής επιχείρησης.
 • Μελέτες περιπτώσεων

Πως θέτουμε σωστούς επιχειρηματικούς στόχους στη γεωργία;

 • Πως αποφασίζουμε τι θα παράγουμε;
 • Σε ποιόν πουλάμε και πώς;
 • Πραγματικά παραδείγματα

Πως χαράσουμε στρατηγική σε μια μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση;

 • Όλα τα βήματα χάραξης στρατηγικής και τα μυστικά για να αποφύγουμε λάθη

Πως αξιολογούμε τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχειρησης;

 • Με ποια κριτήρια
 • Σε ποιο χρόνο
 • Με ποιο τρόπο
 • Πως επικοινωνούμε την αξιολόγηση

Λύνοντας πραγματικά προβλήματα

 • Οι συμμετέχοντες θέτουν τα θέματα

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο σεμινάριο.
Στο σεμινάριο θα αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες ώστε:

 • Να συντάσσετε προϋπολογισμό για την επιχείρησή σας
 • Να χειρίζεστε βασικά προγράμματα υπολογιστών
 • Να κάνετε σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο
 • Να επικοινωνείτε εγγράφως με επιχειρήσεις (πελάτες) ή δημόσιους οργανισμούς.
 • Να κάνετε διαπραγματεύσεις (εμπορικές συμφωνίες)
 • Να προωθείτε αποτελεσματικές συνεργασίες
 • Να παίρνετε αποφάσεις και να λύνετε προβλήματα
 • Να αναπτύσσετε το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, στελέχη και μέλη διοίκησης αγροτικών και κοινωνικών συνεταιρισμών.
Στο σεμινάριο θα αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες ώστε:

 • Να καταρτίζετε ένα βασικό επιχειρηματικό σχέδιο
 • Να κάνετε προϋπολογισμούς ενός έργου και προγραμματισμό υλοποίησης
 • Να διαμορφώνετε αποτελεσματικά το οργανόγραμμα της επιχείρησής σας
 • Να περιγράφετε επακριβώς τις θέσεις εργασίας
 • Να διαμορφώνετε διαγράμματα ροής των εργασιών
 • Να επιλύετε προβλήματα με τους εργαζομένους, την διοίκηση και τους μετόχους
 • Να αξιολογείτε τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες
 • Να βάζετε στόχους και να τους αξιολογείτε
 • Να ετοιμάζετε μια εισήγηση για το διοικητικό συμβούλιο ή τη συνέλευση των μετόχων
 • Να διευθύνετε μια συζήτηση και να κρατάτε πρακτικά
 • Να εξασκηθείτε σε ζητήματα ηγεσίας

Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

To Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη σε νέους και επαγγελματίες αγρότες. Ο στόχος του ΚΑΕΠ είναι η διαμόρφωση μιας κοινής αγροτικής κουλτούρας με όραμα, ηθικές αξίες και επαγγελματισμό.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Δημοκρατίας 113
Πυργέλα
Άργος
21 200

27510 61114

[email protected]

Εγγραφή στο newsletter:

JoomShaper